Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Kopčianska-technická infraštruktúra, VIII. stavba, k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day