č. 413/2024/SÚ/Mu-03 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia č. 1027/2021/05-UKSP/Mu-15 zo dňa 25.10.2021, umiestnenie stavby – Škola Južné Mesto, Bratislava-Petržalka

web od 2day