Zverejnenie informácie o podaní návrhu na stavbu: SO 11 – Južná pláž, ktorá je súčasťou stavby Polyfunkčný objekt Tematínska, Bratislava-Petržalka + príloha

web od 2day