Kultúrne zariadenia Petržalky

Kultúrne zariadenia Petržalky (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Petržalka. KZP sú rozpočtovou organizáciou. Riaditeľa KZP volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Ing. Peter Litomerický – riaditeľ
tel.: 0903 20 17 20
e-mail: peter.litomericky@kzp.sk

Katarína Rebrová – sekretariát riaditeľa
tel.: 02 68 299 200
e-mail: katarina.rebrova@kzp.sk

Ing. arch. Martin Sarvaš – riaditeľ
tel: 0918 621 051
e-mail: martin.sarvas@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Mgr. Martin Kočiško – dramaturg
tel: 0902 64 70 79
e-mail: artkinozazrkadlom@gmail.com

Otváracia doba pokladne DK ZH
Deň Čas
Pondelok – Piatok 10:00 – 21:00
Sobota – Nedeľa Hodinu pred podujatím.

tel: 02 68 299 225
e-mail: vstupenkydkzh@kzp.sk

Mgr. Adrian PULLMAN – riaditeľ
tel: 0910 40 79 30
e-mail: adrian.pullmann@kzp.sk

Otváracia doba pokladne DK Lúky
Deň Čas
St – Pia, Ne 16:00 – 20:00
Po – Ut, So 1 hod. pred podujatím

tel: 02 63 835 404
vstupenkydkl@kzp.sk

Juraj NOVÁK – riaditeľ
tel: 0917 71 10 85
e-mail: juraj.novak@kzp.sk

web od 2day