Kultúrne zariadenia Petržalky

Kultúrne zariadenia Petržalky (ďalej len „KZP“) vznikli v roku 1986 a sú kultúrno-osvetovým zariadením, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Petržalka. KZP sú rozpočtovou organizáciou. Riaditeľa KZP volí a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Viac informácií nájdete TU.

Ing. Peter Litomerický – riaditeľ
e-mail: peter.litomericky@kzp.sk

Katarína Rebrová – sekretariát riaditeľa
tel.: 02 68 299 200
e-mail: katarina.rebrova@kzp.sk

Mgr. Ondrej LENÁR – riaditeľ
tel: 02 68 299 224
e-mail: ondrej.lenar@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Mgr. Martin Kočiško – dramaturg
tel: 02 68 299 218
e-mail: martin.kocisko@kzp.sk

Klub Za zrkadlom
tel: 02 68 299 218

Klubová činnosť pre mládež
Marta Droppová – metodik
tel: 02 68 299 220
e-mail: alica.donthova@kzp.sk

Otváracia doba pokladne DK ZH
Deň Čas
Pondelok – Piatok 10:00 – 21:00
Sobota – Nedeľa Hodinu pred podujatím.

tel: 02 68 299 225
e-mail: vstupenkydkzh@kzp.sk

Mgr. Adrian PULLMAN – riaditeľ
tel: 02 63 835 400
e-mail: adrian.pullmann@kzp.sk

Otváracia doba pokladne DK Lúky
Deň Čas
Ut, Št, Pi 16:00 – 20:00
Streda 13:00 – 18:00
Pondelok, Sobota, Nedeľa Hodinu pred podujatím.

tel: 02 63 835 404
vstupenkydkl@kzp.sk

Juraj NOVÁK – riaditeľ
tel: 02 63 824 390
e-mail: juraj.novak@kzp.sk

Klubová činnosť pre deti
Mgr. Zuzana Guľová – metodik
tel: 02 63 824 390
e-mail: cc.centrum@gmail.com

web od 2day