Modernizácia hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka – II. Etapa

Hlavným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom čiastočnej rekonštrukcie a opravy budovy a priestorov hasičskej zbrojnice DHZO Petržalka. Modernizácia hasičskej zbrojnice nadväzuje na čiastočnú rekonštrukciu a opravu budovy realizovanú v súvislosti s výzvou VI. P HaZZ 2018. Modernizácia bude pozostávať zo zabezpečenia klimatizácie v objekte hasičskej zbrojnice a výmeny plechových brán za rolovaciu.

V rámci výzvy číslo V. P HaZZ 2019 vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR boli mestskej časti schválené finančné prostriedky vo výške 11.264,06 EUR.

Hlavným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom čiastočnej rekonštrukcie a opravy budovy a priestorov hasičskej zbrojnice DHZO Petržalka.

web od 2day