Oprava následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5 – Projekt UKONČENÝ

V nočných hodinách v júni 2017 vznikla havária na vodovodnom potrubí BVS na Jiráskovej ulici v Bratislave-Petržalke. Následne voda z poškodeného potrubia zaliala technický suterén a kompletne všetky priestory zníženého prízemia základnej školy na Prokofievovej ulici. Ihneď, ako bola zistená havarijná situácia, zamestnanci školy kontaktovali havarijnú službu, hasičov a samozrejme aj BVS. Voda zaplavila veľkú aj malú telocvičňu, gymnastickú telocvičňu, odborné učebne, kabinety, skladové priestory, šatne patriace k telocvičniam, hygienické zariadenia a aj priestory, ktoré sú v prenájme.

Mestská časť ako zriaďovateľ školy situáciu okamžite riešila ale zároveň hľadala finančné prostriedky na realizáciu vzniknutej situácie aj mimo vlastných zdrojov. Petržalskej samospráve sa podarilo získať dotáciu vo výške 105.811,67 eur, a to podaním žiadosti o dotáciu na Okresný úrad v Bratislave – odbor školstva – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

web od 2day