Rady škôl pri ZŠ

Rady škôl pri ZŠ
Názov školy Predseda rady školy Poslanci Ďalší zástupcovia
ZŠ Budatínska Zora Uhríková
zorau@centrum.sk
Ľudmila Farkašovská
Lena Bočkayová
Katarína Brťková
Oľga Fiľaková
ZŠ Černyševského Ivana Antošová
ivanaantos@gmail.com
Branislav Sepši
Ivan Uhlár
Katarína Brťková
Emília Šimková
ZŠ Dudova Ľuboš Paller
paller.lubos@gmail.com
Ľuboš Kačírek
Gabriela Fulová
Juraj Kríž
Andrea Garanová
ZŠ Gessayova Karol Macháček
karol.machacek@gmail.com
Iveta Plšeková
Iveta Jančoková
Pavol Škápik
Juraj Monsberger
ZŠ Holíčska Viera Šuranová
viera.suranova@holicska.sk
Miroslav Behúl
Jana Hrehorová
Andrea Garanová
Lucia Zvolenská
ZŠ Lachova Zuzana Hatarová
zuzana.hatarova@gmail.com
Ján Bučan
Natália Podhorná
Andrea Garanová
Juraj Monsberger
ZŠ Nobelovo nám. Mária Sláviková
maria.slavikova@gmail.com
Branislav Kleinert
Jozef Vydra
Miroslav Šmíd
Andera Garanová
ZŠ Pankúchova Jana Tomašovičová
zs.tomasovicova@gmail.com
Miroslav Dragun
Daniela Palúchová
Peter Hochschorner
Katarína Brťková
ZŠ Prokofievova Erika Machová
machova.erika@gmail.com
Ján Karman
Tomáš Palkovič
Elena Pätoprstá
Juraj Monsberger
ZŠ Tupolevova Alena Šprtová
sprtova@zs-tupolevova.sk
Jana Hrehorová
Pavel Šesták
Juraj Kríž
Juraj Monsberger
ZŠ Turnianska František Chmela
Frantisek.CHMELA@orange.com
Lýdia Ovečková
Miroslava Makovníková Mosná
Matúš Repka
Katarína Brťková

web od 2day