Rady škôl

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka delegovaní do rád škôl pri základných a materských na volebné obdobie 2015-2018 – schválené uznesením č. 20/2015 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 24. februára 2015 a ďalší delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

web od 2day