Komisia investičných činností

  • prijíma a spracováva písomné oznámenia, požiadavky, sťažnosti, návrhy od občanov Petržalky v oblasti malých investícii (verejné a turistické chodníky, parky, lavičky, oddychové zóny, cyklotrasy, pamiatky, pamätihodnosti, terasy, detské ihriská….)
  • podáva podnety k väčším projektom ako sú revitalizácie námestí, parkov, oddychových zón, parkoviskám (parkovacím stojiská), odpadových stojísk či celým stavebným komplexom
  • vyjadruje sa k projektom financovaným zo štrukturálnych fondov či eurofondov
  • pripravuje, navrhuje, pripomienkuje projekty medzimestského a pohraničného rozsahu
  • pripomienkuje malé investície v rámci školských areálov, budov materských škôl a základných škôl
Mgr. Vladimír Weber

Mobil: +421 911 786 985
E-mail: vladko.weber@gmail.com

Ing. Michaela Ondrejkovič

E-mail: michaelaondrejkovic@gmail.com

Pavol Peceň

Mobil: +421 903 852 927
E-mail: pecenp@gmail.com

Zdenko Pek

E-mail: poslanec@pek.sk

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

Ing. Richard Vilkus

Mobil: +421 903 306 416
E-mail: r.vilkus@gmail.com

Pavol Záhradný

E-mail: arenasgym@chello.sk

Mgr. Michal Sabo

E-mail: sabo@progresivne.sk

Ing. Zuzana Kolman Šebestová

E-mail: kolmansebestova.teamba@gmail.com

Viera Bieliková
Ladislav Blažek
Tomáš Tuma
Pavel Bátora

web od 2day