Komisia investičných činností

 • prijíma a spracováva písomné oznámenia, požiadavky, sťažnosti, návrhy od občanov Petržalky v oblasti malých investícii (verejné a turistické chodníky, parky, lavičky, oddychové zóny, cyklotrasy, pamiatky, pamätihodnosti, terasy, detské ihriská….)
 • podáva podnety k väčším projektom ako sú revitalizácie námestí, parkov, oddychových zón, parkoviskám (parkovacím stojiská), odpadových stojísk či celým stavebným komplexom
 • vyjadruje sa k projektom financovaným zo štrukturálnych fondov či eurofondov
 • pripravuje, navrhuje, pripomienkuje projekty medzimestského a pohraničného rozsahu
 • pripomienkuje malé investície v rámci školských areálov, budov materských škôl a základných škôl
Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: mich.kozakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 4

Ing. Miroslav Behúl PhD.

Mobil: +421 910 982 406
E-mail: m.behul@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 5
Ing. Gabriela Fulová

Mobil: +421 904 945 691
E-mail: gabriela.fulova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Ing. arch. Matúš Repka

Mobil: +421 905 212 515
E-mail: repka@pobox.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 6
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislý kandidát
 • Člen klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 4

Mgr. Viera Bieliková
Mgr. Gabriel Fekete
Ing. Katarína Sklenková
Mgr. Maroš Buberník

web od 2day