Komisia investičných činností

 • prijíma a spracováva písomné oznámenia, požiadavky, sťažnosti, návrhy od obyvateľov Petržalky v oblasti investícií
 • podáva podnety k väčším projektom ako sú revitalizácie námestí, parkov, oddychových zón, parkoviskám (parkovacím stojiskám), odpadovým stojiskám či celým stavebným komplexom
 • podáva odporúčanie miestnemu zastupiteľstvu k projektom financovaným zo štrukturálnych fondov či eurofondov
 • pripravuje, navrhuje, pripomienkuje projekty medzimestského a pohraničného rozsahu
 • pripomienkuje malé investície v rámci školských areálov, budov materských škôl a základných škôl
Mgr. Vladimír Weber

Mobil: +421 911 786 985
E-mail: vladko.weber@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 5
Zdenko Pek

E-mail: poslanec@pek.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 6

Ing. Zuzana Kolman Šebestová

E-mail: kolmansebestova.teamba@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 2
JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA

Mobil: +421 907 222 333
E-mail: mravecjuro2014@gmail.com

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 4
Pavol Záhradný

E-mail: arenasgym@chello.sk

Ing. Viera Bieliková
Mgr. Ladislav Blažek
Mgr. Tomáš Tuma
Ing. Pavel Bátora
Rastislav Štrbka MBA, LL.M

Viola Holzhauserová
Mobil: 0947 487 038
E-mail: viola.holzhauserova@petrzalka.sk
9. poschodie

web od 2day