Komisia na ochranu verejného záujmu

 • prijíma písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za predchádzajúci rok od starostu a poslancov
 • požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl. 7 ods. 6)
 • dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl. 7 ods. 6)
 • poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám (čl. 7 ods. 7)

Metodické usmernenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k podávaniu oznámení podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Majetkové priznania poslancov Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka

Ing. Tatiana Kratochvílová

E-mail: tana.kratochvilova@gmail.com 

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 2
Mgr. JUDr. Libuša Nicholson

E-mail: nicholsonlibusa@gmail.com

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 4
Ing. Richard Vilkus

Mobil: +421 903 306 416
E-mail: r.vilkus@gmail.com

JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

Lucia Deáková
Mobil: 0947 487 076
E-mail: lucia.deakova@petrzalka.sk
kancelária č. 814, 8. poschodie

web od 2day