Komisia na ochranu verejného záujmu

 • prijíma písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 1 a 2 zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za predchádzajúci rok od starostu a poslancov mestskej časti
 • požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak komisia bude mať pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia (čl. 7 ods. 6)
 • dáva podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu (čl. 7 ods. 6)
 • poskytuje informácie o podaných oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám (čl. 7 ods. 7)

Metodické usmernenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k podávaniu oznámení podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019

Ing. Ján Karman

Mobil: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Člen klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 2

Ing. Miroslav Behúl PhD.

Mobil: +421 910 982 406
E-mail: m.behul@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • nezávislý kandidát
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Lena Bočkayová

Mobil: +421 905 515 129
E-mail: lena.bockayova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • nezávislá kandidátka
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Juraj Kríž, PhD.

Mobil: +421 907 387 627
E-mail: jurajkriz@yahoo.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Predseda klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 2
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola
 • Volebný obvod č. 2

web od 2day