Komisia sociálna a bytová

 • sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej časti – osamelých, starých a chorých občanov so zameraním odkázanosť sociálnych služieb
 • vyjadruje sa sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek, závislých a občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky týraných žien, matiek a detí
 • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií
 • vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Členka klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 4

Jana Hrehorová

Mobil: +421 903 257 632
E-mail: jana.hrehorova@petrzalka.sk

 • Zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislá kandidátka
 • Členka klubu Robíme PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Iveta Jančoková

Mobil: +421 948 888 545
E-mail: jancokova.iveta@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu Robíme PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Ing. arch. Matúš Repka

Mobil: +421 905 212 515
E-mail: repka@pobox.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 6

Ing. Ildikó Zórádová
Konrád Balla

web od 2day