Komisia sociálna a bytová

 • sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej časti – osamelých, starých a chorých občanov so zameraním odkázanosť sociálnych služieb
 • vyjadruje sa sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek, závislých a občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky týraných žien, matiek a detí
 • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií
 • vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Členka klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ
 • Volebný obvod č. 4

Jana Hrehorová

Tel.: +421-2-68 288 864
Mobil: +421 947 487 003
E-mail: jana.hrehorova@petrzalka.sk

 • 1. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Nezávislá kandidátka
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 5
Mgr. Iveta Jančoková

Tel.: +421-2-68 288 863
Mobil: +421 947 487 002
E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk

 • 2. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu PRE Petržalku
 • Volebný obvod č. 3
Ing. arch. Matúš Repka

Mobil: +421 905 212 515
E-mail: repka@pobox.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 6
Ing. Miloslav Šmíd

Mobil: +421 911 100 095
E-mail: miloslav.smid@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
 • Volebný obvod č. 1

Ing. Ildikó Zórádová
Konrád Balla

web od 2day