Komisia sociálna a bytová

  • sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej časti – osamelých, starých a chorých občanov so zameraním odkázanosť sociálnych služieb
  • vyjadruje sa sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek, závislých a občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi
  • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky týraných žien, matiek a detí
  • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií
  • vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí
Mgr. Viera Némethová

Tel.: +421 949 824 576
E-mail: vieranemeth1@gmail.com

Ladislav Točka

Mobil: +421 950 893 436
E-mail: poslanectocka@gmail.com

Ing. Gabriela Fulová

Mobil: +421 904 945 691
E-mail: gabriela.fulova@gmail.com

Ing. Marek Tydor

E-mail: mtydor@gmail.com

Adam Pekár

E-mail: adampekar@gmail.com

Mgr. JUDr. Libuša Nicholson

E-mail: nicholsonlibusa@gmail.com

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH
PhDr. Jitka Žatkuliaková
Ing. Dana Reháková
Mgr. Iveta Marčíková
Karin Štroffová

web od 2day