Komisia sociálna a bytová

 • sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej časti – osamelých, starých a chorých občanov so zameraním odkázanosť sociálnych služieb
 • vyjadruje sa sociálnej problematike bezdomovcov, slobodných matiek, závislých a občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi
 • podieľa sa na riešení sociálnej problematiky týraných žien, matiek a detí
 • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií
 • vyjadruje sa k návrhom materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí
Oľga Adamčiaková

Adresa: Znievska 21
Mobil: +421 905 273 414
E-mail: oadamciakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu My sme Petržalka

Mgr. Vladimír Dolinay

Adresa: Topoľčianska 12
Mobil: +421 905 402 560
E-mail: dolinay@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

Adresa: Bzovícka 2
Mobil: +421 904 288 222
E-mail: mirka.mosna@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Členka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Adresa: M. C. Sklodowskej 2
Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com, riaditel@dtv.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • Členka klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ
Anna Dyttertová

Adresa: A. Gwerkovej 10
Mobil: +421 907 722 456
E-mail: dyttertovaanna@gmail.com

 • Poslankyňa MZ
 • Volebný obvod č. 4
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradená
Mgr. Ivana Antošová

Adresa: A. Gwerkovej 13
Mobil: +421 905 740 705
E-mail: ivanaantos@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Mgr. Vladislav Chaloupka

Adresa: Gessayova 41
Mobil: +421 903 478 604
E-mail: vladislav.chaloupka@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD
 • Člen klubu Slobodný klub

Gabriela Janíková
E-mail: gabcaja@gmail.com

Roman Masár
E-mail: masar.roman@kumat.sk

web od 2day