Komisia územného plánu, výstavby a rozvoja

 • vyjadruje sa ku koncepčným materiálom súvisiacim s rozvojom mestskej časti
 • vyjadruje sa k návrhom územnoplánovacích podkladov – urbanistickým štúdiám
 • vyjadruje sa ku konceptu a návrhu územného plánu hlavného mesta
 • vyjadruje sa k návrhom územných plánov zón mestskej časti
 • vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti
 • vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území hlavného mesta a mestskej časti
 • vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na území mestskej časti
 • vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja informačného systému mestskej časti
Ing. Jozef Vydra

Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

Ing. Michaela Ondrejkovič

E-mail: michaelaondrejkovic@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaca poslankyňa
 • Volebný obvod č. 5

Ing. Alica Hájková

Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: michala.kozakova.teamba@gmail.com

JUDr. PhDr. Ing. Juraj Mravec, PhD, MBA

Mobil: +421 907 222 333
E-mail: mravecjuro2014@gmail.com

Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

Adam Sarlós

E-mail: adam.sarlos@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Podpredseda klubu Team Bratislava a Progresívne Slovensko
 • sobášiaci poslanec
 • Volebný obvod č. 1

Ing. arch. Štefan Hasička
Ing. arch. Matúš Repka
Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., prof.
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Ing. arch. Peter Majchrák

Viktor Kasala
Mobil: 0947 487 171
E-mail: viktor.kasala@petrzalka.sk
Kancelária č. 406, 4. poschodie

web od 2day