Komisia územného plánu, výstavby a dopravy

 • vyjadruje sa ku koncepčným materiálom súvisiacim s rozvojom mestskej časti
 • vyjadruje sa k návrhom územnoplánovacích podkladov – urbanistickým štúdiám
 • vyjadruje sa ku konceptu a návrhu územného plánu hlavného mesta
 • vyjadruje sa k návrhom územných plánov zón mestskej časti
 • vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti
 • vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území hlavného mesta a mestskej časti
 • vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na území mestskej časti
 • vyjadruje k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej časti
 • vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja informačného systému mestskej časti
Ing. Jozef Vydra

Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Predseda klubu Robíme PRE Petržalku

Ing. Miroslav Behúl PhD.

Mobil: +421 910 982 406
E-mail: m.behul@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Člen klubu Robíme PRE Petržalku
Miroslav Dragun

Mobil: +421 908 145 184
E-mail: miro@sompetrzalcan.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • nezávislý kandidát
Mgr. Ivan Halmo

Mobil: +421 907 735 005
E-mail: halmoivan@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
Ing. arch. Michala Kozáková

Mobil: +421 907 375 410
E-mail: mich.kozakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
Ing. Tatiana Kratochvílová

Mobil: +421 918 366 561
E-mail: tana.kratochvilova@gmail.com 

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Členka klubu Team Vallo
PaedDr. Oliver Kríž

Mobil: +421 903 296 677
E-mail: oliver@kriz.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Člen klubu MLADÁ PETRŽALKA a NEZÁVISLÍ

Mgr. Tomáš Palkovič

Mobil: +421 949 225 226
E-mail: palkovic.tomas@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA, OĽANO
 • Členka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola

Ing. arch. Drahan Petrovič

Mobil: +421 904 940 028
E-mail: drahan.petrovic@imaginehome.eu

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
Mgr. Natália Podhorná

Mobil: +421 905 221 671
E-mail: natalia.podhorna@yahoo.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Členka klubu Robíme PRE Petržalku
Ing. arch. Matúš Repka

Mobil: +421 905 212 515
E-mail: repka@pobox.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
Ing. arch. Branislav Sepši

Mobil: +421 904 940 859
E-mail: branosepsi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU – občianska demokracia
 • Člen klubu Team Vallo
Ing. Lýdia Ovečková

Mobil: +421-2-68 288 863
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com, lydia.oveckova@petrzalka.sk

 • 1. zástupkyňa starostu
 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Sloboda a Solidarita, NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana a SME RODINA– Boris Kollár
 • Predsedníčka klubu PRE Petržalku a Zmena zdola

Ing. Alica Hájková
Štefan Wenchich
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

web od 2day