Komisia územného plánu, výstavby a dopravy

 • vyjadruje sa ku koncepčným materiálom súvisiacim s rozvojom mestskej časti
 • vyjadruje sa k návrhom územnoplánovacích podkladov – urbanistickým štúdiám
 • vyjadruje sa ku konceptu a návrhu územného plánu hlavného mesta
 • vyjadruje sa k návrhom územných plánov zón mestskej časti
 • vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti
 • vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov na území hlavného mesta a mestskej časti
 • vyjadruje sa k zásadným koncepčným návrhom rozvoja mestskej hromadnej dopravy na území mestskej časti
 • vyjadruje k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mestskej časti
 • vyjadruje sa ku koncepcii rozvoja informačného systému mestskej časti
Ing. Jozef Vydra

Adresa: Zadunajská cesta 9
Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO

Mgr. Ivana Antošová

Adresa: A. Gwerkovej 13
Mobil: +421 905 740 705
E-mail: ivanaantos@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Ing. Alica Hájková

Adresa: Lietavská 11
Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu Slobodný klub
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Adresa: Hrobákova 8
Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu My sme Petržalka
Ing. Lýdia Ovečková

Adresa: Jasovská 51
Mobil: +421 948 081 006
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Členka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Adresa: Švabinského 20
Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Predsedníčka klubu ZMENA ZDOLA, NOVA, KDS, OĽANO
Martin Jóna

Adresa: Pifflova 6
Mobil: +421 905 616 323
E-mail: martin.jona@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Člen MR, predseda komisie ÚPVaD, člen komisie kultúry a komisie na ochranu verejného záujmu
 • Člen klubu MLADÁ BRATISLAVA, STRANA ZELENÝCH a NEZÁVISLÍ

Tibor Schlosser
E-mail: schlosser@basko.sk

Branislav Sepši
E-mail: branosepsi@gmail.com

web od 2day