Pochôdzne terasy v mestskej časti Bratislava-Petržalka | INFO

V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa spolu nachádza až 37 terás s funkciou pristavanej technickej vybavenosti. Z ich celkového počtu má najväčšie slovenské sídlisko zverených do správy len 17 vybraných úsekov:

Beňadická 5, 7
Beňadická 13, 15, 17, 19
Bohrova 3, 5
Blagoevova 22, 24
Fedinova 2, 4
Gessayova 41, 43
Holíčska 13, 15
Jasovská ulica 10, 12
Osuského 1, 1a, 3, 3a
Rovniankova 2, 4, 6
Rovniankova 12, 14, 16
Rovniankova 13, 15
Mánesovo námestie 1-8
Mlynarovičova 14, 16, 18, 20, 22, 24
Strečnianska 9, 11 (chodník s oporným múrom)
Topoľčianska 12, 14
Znievska 13, 15, 17, 19

 

Zvyšné terasy a ich úseky sa nachádzajú v správe iných subjektov vrátane Bytového družstva Petržalka. Aktuálne mestská časť Bratislava-Petržalka pracuje na komplexnej pasportizácii všetkých pochôdznych terás v Petržalke.

 

PETRŽALKA MAKÁ:

Kolegovia z referátu investičných činností i oddelenia správy verejných priestranstiev naďalej pracujú na oprave terasových úsekov v správe mestskej časti.

Oprava spadnutého zábradlia na Jasovskej 12:

Oprava trojice schodísk na Beňadickej ulici:

 

Oprava schodiska na Fedinovej ulici:
 

 

Oprava terasy Rovniankova 16: 
 

 

 

 

web od 2day