Sociálna výdajňa Petržalka | PETRŽALKA

V Petržalke podľa aktuálnych dát žije približne 500 ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej a hmotnej núdzi. Nie vždy vlastným zavinením. Veľa týchto príbehov skrýva neľahký životný osud – od náhleho zhoršenia zdravotného stavu, cez neočakávanú stratu práce, až po neospravedlniteľné týranie. Prosíme, ak poznáte niekoho, komu by pomohol pravidelný a bezplatný príjem základných potravín a potrieb, dajte mu vedieť o našej sociálnej výdajni.

 

Kolegovia z petržalského oddelenia sociálnych vecí v spolupráci s priateľmi z vybraných obchodných reťazcov a Potravinovej banky Slovenska už takmer 10 rokov podávajú pomocnú ruku našim najzraniteľnejším spoluobčanom. Pomôžte im pomáhať aj vy a povedzte vašim známym aj neznámym v núdzi, na koho sa môžu v ťažkých životných chvíľach obrátiť. ĎAKUJEME.

Aktuálne je naša Sociálna výdajňa na Rovniankovej 12 otvorená každý utorok, stredu a štvrtok od 10:30 do 12:30. O celom procese podania žiadosti o pomoc sa môžu ľudia informovať priamo na jej pobočke, našom Miestnom úrade alebo telefónnom čísle 0947 487 666.

Viac informácií získate aj z priloženého plagátu.

web od 2day