Výstavba ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici, BA

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8006/2018/RVO
Predmet Výstavba ihriska pre deti a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici, BA
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 20.09.2018
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day