Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších a parkovísk

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6197/2018/RVO
Predmet Lokálne opravy miestnych komunikácií, komunikácií pre peších a parkovísk
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 27.06.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day