Dodávka kovových zábran a stojanov na bicykle do verejnej zelene

Názov 2URBANSTAU s.r.o.
IČO 50194135
Adresa Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Košice – okolie
Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6373/2019/RVO
Predmet Dodávka kovových zábran a stojanov na bicykle do verejnej zelene
Celková suma cena za 1 ks zábrany bez DPH – 89€, cena za 1 ks stojanu na bicykle bez DPH – 139€
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.06.2019
Poznámka
Predloženia ponuky 26.06.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day