Zasadnutie zo dňa 25. júna 2019

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
25. júna 2019 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolu na Kutlíkovej ulici č. 17.

 
 
 
 

web od 2day