Rekonštrukcia kuchyne a toaliet ZŠ Holíčska

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 6949/2019/RVO
Predmet Rekonštrukcia kuchyne a toaliet ZŠ Holíčska
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 22.07.2019
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day