Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Rekonštrukcia toaliet chlapcov a dievčat na 2., 3., 4. NP a stavebné úpravy v šatni telocviku na 1. NP pavilónu B3, ZŠ Gessayova 2 Bratislava-Petržalka“
Celková suma max. 66.000,00 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 45000000-7 – Stavebné práce
Predloženia ponuky do 29.6.2020 do 14:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day