Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak“
Celková suma max. 10.000,00 EUR vrátane DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet – 75252000-7 – Záchranné služby, 75122000-7 – Zdravotnícke služby verejnej správy
Predloženia ponuky do 26.06.2020, do 10:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day