Rekonštrukcia vzduchotechniky školskej kuchyne ZŠ Holičská 50 Bratislava-Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Rekonštrukcia vzduchotechniky školskej kuchyne ZŠ Holičská 50 Bratislava-Petržalka“
Celková suma Do 48 900 € bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka 42520000-7 Ventilačné zariadenia, 45255400-3 Montážne práce, 45331210-1 Inštalovanie ventilácie
Predloženia ponuky do 07.08.2020 do 11:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day