Nultý ročník Petržalskej super školy

Petržalská super škola pozostáva z deviatich prednášok, vďaka ktorým sa tunajšia mládež dostane k novým vedeckým poznatkom z geografie, matematiky, chémie, fyziky, biológie, dejepisu, občianskej náuky či informatiky vo vzťahu k Petržalke.
Projekt je reakciou na dlhodobú požiadavku zo strany základných škôl venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových informácií v rámci regionálneho vzdelávania. Týmto moderným spôsobom chceme žiakom predostrieť vedu iank, ako ju poznajú zo školských lavíc. Preto motto Petržalskej super školy znie: Veda nie je nuda,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Vzájomnú spoluprácu spečatili starosta Petržalky Vladimír Bajan a predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek podpisom Memoranda o spolupráci, 25. októbra 2012 v Dome Kultúry Zrkadlový Háj.

Podpis memoranda

1. Zemetrasenia vo svete a u nás

O zemetrasení sa vo štvrtok 25. októbra 2012 viac dozvedeli piataci od svetovo uznávaného seizmológa prof. Petra Mocza.

2. Čaro matematiky

Šiestakom odhalil čaro matematiky v stredu 21. novembra 2012 prof. Anatolij Dvurečenskij.

3. Chémia v každodennom živote

Zaujímavú prednášku o chémii predniesol v stredu 19. decembra 2012 siedmakom Dr. Miroslav Bočo.

4. Vírus na hranici živého a neživého

V utorok 22. januára 2013 absolvovali piataci svoju druhú prednášku, ktorú odprednášal Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. v rámci vzdelávacej oblasti Biológia – človek a príroda.

5. Prapetržalka

Prednáška sa konala vo štvrtok 21. februára 2013 o 10.30 hod. v Dome kultúry Zrkadlový Háj. O prapetržalke šiestakom porozprával Prof. Jozef Bátora.

6. V hĺbke ekonomiky

Siedmaci si svoju druhú prednášku vypočuli 21. marca, o ekonomike sveta i Slovenska ich informoval popredný slovenský ekonóm a prognostik Prof. Peter Staněk.

7. Superpočítač

24. apríla 2013 absolvovali piataci svoju poslednú prednášku, o superpočítači im porozprával Mgr. Lukáš Demovič, PhD. vývojár aplikačných softvérov z Výpočtového strediska SAV.

8. Neurčitosť budúcnosti, neurčitosť minulosti

Veľmi atraktívnu prednášku si 21. mája 2013 vypočuli šiestaci, o fyzike im prednášal Mgr. Daniel Nagaj PhD. z Centra pre výskum kvantovej informácie na Fyzikálnom ústave SAV.

9. Tajomný svet šifier

Nultý ročník Petržalskej super školy uzavrel 5. júna Doc., RNDr. Karol Nemoga, CSc. z Matematického ústavu SAV prednáškou Tajomný svet šifier venovaná siedmakom.

 

Petržalská super škola - organizátori

web od 2day