Prvý ročník Petržalskej super školy

Po úspešnom ukončení úvodného ročníka Petržalskej super škola, ktorý pozostával z deviatich prednášok, sa mestská časť rozhodla v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pokračovať aj v ďalších prednáškach. Vďaka nim sa tunajšia mládež dostane k novým vedeckým poznatkom z geografie, fyziky, biológie a občianskej náuky vo vzťahu k Petržalke. Projekt je reakciou na dlhodobú požiadavku zo strany základných škôl venovať zvýšenú pozornosť získavaniu nových informácií v rámci regionálneho vzdelávania. Týmto moderným spôsobom chceme žiakom predostrieť vedu inak, ako ju poznajú zo školských lavíc. Preto motto Petržalskej super školy znie: Veda nie je nuda,“ povedal starosta Vladimír Bajan.

1. Lasery a fotonika

O laseroch sa 17. októbra 2013 viac dozvedeli ôsmaci od uznávaného odborníka
RNDr. Dušana Chorváta, PhD..

2. Každodenná sociológia

Siedmakom o sociológii porozprávala 15. novembra 2013 prof. PhDr. Mária Kusá, CSc..

3. Čo je to hmota

Zaujímavú prednášku z fyziky predniesol 4. decembra 2013 šiestakom Mgr. Daniel Nagaj, PhD..

4. Supravodivosť a plášť neviditeľnosti

V stredu 15. januára 2014 absolvovali ôsmaci svoju druhú prednášku, ktorú odprednášal Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. v rámci vzdelávacej oblasti Fyzika – človek a príroda.

5. Dynamika Slnka

O dynamike Slnka sa v stredu 12. februára 2014 dozvedeli siedmaci na svojej druhej prednáške, ktorú prednášal RNDr. Vojtech Rušin.

6. Hmyz z čias dinosaurov

Šiestaci si svoju druhú prednášku vypočuli 26. marca 2014, o Hmyze z čias dinosaurov ich informoval Mgr. Peter Vršanský, PhD..

 

Petržalská super škola - organizátori

web od 2day