Správa majetku

Správu majetku zabezpečuje Oddelenie majetku, obstarávania a investícií, ktoré plní úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti, vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou a zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru.

Referát správy miestneho majetku zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s majetkom mestskej časti a vykonáva metodickú činnosť vo vzťahu k právnickým osobám zriadeným mestskou časťou. Investičný referát zabezpečuje úlohy technického a investičného charakteru. Pôsobnosť oddelenia nakladania s majetkom. Legislatíva v oblasti správy majetku a Legislatíva v oblasti investičnej činnosti.

Oddelenie majetku, obstarávania a investícií

Referát správy miestneho majetku

Mgr. Viktor Baumann
Tel: +421-2-68 288 876
Mobil: +421 947 487 032
E-mail: viktor.baumann@petrzalka.sk
Kancelária č. 314, 3. poschodie

Mgr. Simona Nagyová
Tel: +421-2-68 288 874
E-mail: simona.nagyova@petrzalka.sk
Kancelária č. 312, 3. poschodie

Ing. Alenka Belanová
Telefón: 421-2-68 288 846
E-mail: alenka.belanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 317, 3. poschodie

Anna Mináriková
Tel.: + 421-2-68 288 867
Mobil: +421 947 487 036
E-mail: anna.minarikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 319, 3. poschodie

Mgr. Bc. Petra Dobiašová
Tel.: + 421-2-68 288 875
Mobil: +421 947 487 033
E-mail: petra.dobiasova@petrzalka.sk
Kancelária č. 312, 3. poschodie

Referát investičných činností

Eva Alexiová
Tel.: +421-2-68 288 771
eva.alexiova@petrzalka.sk
Kancelária č. 521, 5. poschodie

Mgr. Anna Všetečková
Tel.: +421-2-68 288 861
E-mail: anna.vseteckova@petrzalka.sk
Kancelária č. 521, 5. poschodie

Ing. arch. Peter Mandák
Tel.: +421-2-68 288 771
E-mail: peter.mandak@petrzalka.sk
Kancelária č. 522, 5. poschodie

Irena Vavrincová
E-mail: irena.vavrincova@petrzalka.sk
Kancelária č, 520, 5. poschodie

Pavol Rajkovič
Telefón: + 421-2-68 288 771
Mobil: +421 947 487 187
pavol.rajkovic@petrzalka.sk
Kancelária č, 522, 5. poschodie

Mgr. Viola Holzhauserová
Telefón: + 421-2-68 288 935
Mobil: +421 947 487 038
viola.holzhauserova@petrzalka.sk
Kancelária č, 520, 5. poschodie

Ing. Miroslava Balšanová
Mobil: +421 947 487 365
miroslava.balsanova@petrzalka.sk
Kancelária č, 519, 5. poschodie

Referát verejného obstarávania

Mgr. Linda Prutkayová
vedúca referátu
Mobil: +421 947 487 181
linda.prutkayova@petrzalka.sk
Kancelária č. 307, 3. Poschodie

JUDr. Martin Kováč
Mobil: +421 947 487 183
martin.kovac@petrzalka.sk
Kancelária č. 305, 3. Poschodie

Ing. Jana Slašťanová
Mobil: +421 947 487 361
jana.slastanova@petrzalka.sk
Kancelária č. 305, 3. Poschodie

Mgr. Michaela Matúšková
Mobil: +421 947 487 182
michaela.matuskova@petrzalka.sk
Kancelária č. 306, 3. Poschodie

Mgr. Jana Mravcová
Mobil: +421 947 487 184
jana.mravcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 306, 3. poschodie

web od 2day