Petržalská letná univerzita seniorov | REGISTRÁCIA

Mestská časť Bratislava-Petržalka s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pravidelne spolupracuje a plní spoločné Memorandum. Pripravila v poradí 4. ročník, obľúbenej Petržalskej letnej univerzity seniorov (PLUS).

4. ročník PLUS sa bude konať v termíne od 06. 07. 2022 do 15. 07. 2022 v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Petržalka. Slávnostné otvorenie a prvá prednáška s pánom Jozefom Banášom, bude 6. júla 2022, t. j. v stredu o 9:30.

Celý projekt letnej univerzity je financovaný Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a poskytuje ho pre svojich seniorov zadarmo.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a starosta MČ Bratislava-Petržalka Ján Hrčka:
„Našou ambíciou je, aby 4. ročník PLUS bol rovnako úspešný ako predchádzajúce ročníky. Veríme, že vybraté prednášky pre seniorov budú zmysluplným vyplnením leta 2022. Po neľahkom dvojročnom období, sa môžu seniori stretnúť bez obmedzení a to je dôvod na úsmev.“

 

 

Témy prednášok:
1. Prednáška – 06.07.2022 od 9:30 do 11:00
Téma: Motivácia môjho života a tvorby
Prednášajúci: Jozef Banáš

2. Prednáška –  08.07.2022 od 9:30 do 11:00
Téma: Nenechajme mozog zaháľať
Prednášajúci: Petra Hirtlová

3. Prednáška – 13.07.2022 od 9:30 do 11:00
Téma: Prvky ľudovej mágie v etnomedicíne
Prednášajúci: Katarína Nádaská

4. Prednáška – 15.07.2022 od 9:30 do 11:00
Téma: Informácie nad zlato (Čo o každom z nás vie celý svet?)
Prednášajúci: Lukáš Harvila a Radoslav Vengrin,
DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE SLOVAKIA s.r.o.

 

Prihlásiť sa môžete do 1. júla 2022 cez vyplnený formulár v kancelárii podateľne mestskej časti Bratislava-Petržalka, mailom na adrese janka.chladecka@euba.sk, ale tiež cez náš webový formulár.

Petržalská letná univerzita seniorov 2022

Prihláška na 4. ročník PLUS (06. 07. 2022 - 15. 07. 2022)
Súhlas(Required)

 

Memorandum o spolupráci a porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom Ferdinandom Daňom a Mestská časť Bratislava-Petržalka zastúpená starostom Jánom Hrčkom podpísali Memorandum o spolupráci a porozumení 21. júna 2019. 

Prvým výsledkom spolupráce bola v roku 2019 práve Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS), kľúčovými ambíciami memoranda sú tiež spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity a podnikmi a organizáciami mestskej časti Petržalka.

 

Súčasne obe strany presadzujú spájanie teórie s praxou predovšetkým v oblasti obchodu a marketingu. Ide napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participáciu na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.

VIAC INFO o spolupráci nájdete TU. 

 

web od 2day