Petržalská letná univerzita seniorov | PETRŽALKA

Tvrdenie, že vek je iba číslo, nám pravidelne potvrdzujú naši seniori. Aj tento rok mali opäť možnosť prihlásiť sa na obľúbenú Petržalskú letnú univerzitu seniorov (PLUS).

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka napísala ďalšiu, už piatu kapitolu letných príbehov pre seniorov s názvom PLUS – Petržalská letná univerzita seniorov.

ĎAKUJEME za parádnu účasť všetkým, takmer 200 prihláseným seniorom a seniorkám.

 

 

 

Záujemcovia o účasť na PLUS sa mohli prihlásiť najneskôr do piatka 30. júna 2023 (vrátane).

Seniori a seniorky sa do 5. ročníka PLUS mohli prihlásiť aj osobne v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Petržalka, na vrátnici Ekonomickej univerzity Bratislava a tiež v priestoroch Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8.

#petrzalkasavzdelava #petrzalkazije

***

Mestská časť Bratislava-Petržalka s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pravidelne spolupracuje a plní spoločné Memorandum. 

 

Memorandum o spolupráci a porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom Ferdinandom Daňom a Mestská časť Bratislava-Petržalka zastúpená starostom Jánom Hrčkom podpísali Memorandum o spolupráci a porozumení 21. júna 2019. 

Prvým výsledkom spolupráce bola v roku 2019 práve Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS), kľúčovými ambíciami memoranda sú tiež spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity a podnikmi a organizáciami mestskej časti Petržalka.

 

Súčasne obe strany presadzujú spájanie teórie s praxou predovšetkým v oblasti obchodu a marketingu. Ide napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participáciu na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.

VIAC INFO o spolupráci nájdete TU. 

 

web od 2day