Petržalská letná univerzita seniorov | PETRŽALKA

Tvrdenie, že vek je iba číslo, nám pravidelne potvrdzujú naši seniori. Aj tento rok majú opäť možnosť prihlásiť sa na obľúbenú Petržalskú letnú univerzitu seniorov (PLUS).

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Petržalka píše ďalšiu, už piatu kapitolu letných príbehov pre seniorov s názvom PLUS – Petržalská letná univerzita seniorov.

Po úspešných štyroch ročníkoch sa ten ďalší uskutoční v termíne od 7. júla do 19. júla 2023 v našom DK Zrkadlový háj.

TÉMY PREDNÁŠOK (vždy od 9:30 do 11:00)

7. JÚL
Senior a marketing v leteckom priemysle – dovolenka 2023
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA

12. JÚL
Kalokagathia – harmónia tela a duše seniorov
Prednášajúci: Mgr. Ludvik Posolda

14. JÚL
Výročné zvyky v Prešporku začiatkom 20. storočia
Prednášajúca: Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

19. JÚL
Milan Rastislav Štefánik, mnohorozmerná osobnosť modernej slovenskej histórie
Prednášajúci: PhDr. Ferdinand Vrábel, Nadácia Milana Rastislava Štefánika

Záujemcovia o účasť na PLUS sa môžu prihlásiť najneskôr do piatka 30. júna 2023 (vrátane).

 

Seniori a seniorky sa do 5. ročníka PLUS môžu prihlásiť AJ OSOBNE v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Petržalka, na vrátnici Ekonomickej univerzity Bratislava a tiež v priestoroch Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského 8.

#petrzalkasavzdelava #petrzalkazije

***

Mestská časť Bratislava-Petržalka s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pravidelne spolupracuje a plní spoločné Memorandum. 

 

Memorandum o spolupráci a porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom Ferdinandom Daňom a Mestská časť Bratislava-Petržalka zastúpená starostom Jánom Hrčkom podpísali Memorandum o spolupráci a porozumení 21. júna 2019. 

Prvým výsledkom spolupráce bola v roku 2019 práve Petržalská letná univerzita seniorov (PLUS), kľúčovými ambíciami memoranda sú tiež spolupráca medzi vedeckovýskumnými a vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami Ekonomickej univerzity a podnikmi a organizáciami mestskej časti Petržalka.

 

Súčasne obe strany presadzujú spájanie teórie s praxou predovšetkým v oblasti obchodu a marketingu. Ide napríklad o vzájomné konzultácie, odborné diskusie, participáciu na prednáškach, organizovanie konferencií, workshopov a iných spoločných projektov.

VIAC INFO o spolupráci nájdete TU. 

 

web od 2day