Program na október – Kultúrne zariadenia Petržalky

Október je mesiac úcty k starším, preto významná časť programu Kultúrnych zariadení Petržalka je venovaná seniorom. Seniorfest začína v pondelok 7. októbra a počas troch týždňov prinesie rôzne tanečno-spoločenské podujatia, prednášky a výstavy. Kultúrne zariadenia Petržalky okrem programu pre staršie ročníky pripravili hneď nieľkoľko zaujímavostí.
 

Seniorfest 2013

Divadelné predstavenie Reného Štúra a Svätopluka Malachovského v Petržalke

FESTIVAL CESTOU NECESTOU

Pocta Jurajovi Kubánkovi pri príležitosti jeho 85. narodenín

Úspešné koncerty Vlasta Redla a Luboše Pospíšila

Moderné formy etnickej hudby v Zrkadlovom háji – BANDA A CREDANCE – PODUJATIE ZRUŠENÉ

web od 2day