Oprava následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5, MČ Bratislava – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania 8039/2019/RVO
Predmet Oprava následkov havárie vodovodného potrubia BVS na ZŠ Prokofievova 5, MČ Bratislava – Petržalka
Celková suma
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
Predloženia ponuky 10.10.2019 do 12:00
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day