Zasadnutie zo dňa 19. decembra 2019

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
19. decembra 2019 o 9.00 h
v spoločenskej miestnosti č. 2, Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava.

 

web od 2day