Zasadnutie zo dňa 07.12.2021

Z dôvodu citlivosti niektorých príloh v materiáloch neboli tieto zverejnené pre širokú verejnosť.

web od 2day