Obnova bazéna Pankúchova | PETRŽALKA

Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa podarilo uspieť v rámci výzvy Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z dielne Fondu na podporu športu (FNPŠ), vďaka ktorej jej bola pridelená dotácia takmer milión eur na sanáciu stavebných porúch a obnovu plavárne Základnej školy Pankúchova 4.

Samospráva sa bude spolupodieľať i na financovaní tohto projektu – na obnovu plavárne pôjde z jej rozpočtu ďalší milión eur.

VIAC INFORMÁCIÍ

PROJEKT SPOLUFINANCOVANIA

SPRÁVA O STAVE PLAVÁRNÍ V OBJEKTOCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

 

 

OKTÓBER 2023: Stavebné práce na obnove bazéna v areáli ZŠ Pankúchova sú v plnom prúde. Odhady stavebníka nateraz hovoria o dokončení prác v auguste 2024.

O ďalšom postupe prác vás ako vždy budeme vopred a včas informovať.

VIAC INFORMÁCIÍ
Bc. Miloš Holán
zástupca prednostu
+421 947 487 185
milos.holan@petrzalka.sk

web od 2day