Obnova plaveckého bazéna Pankúchova | PETRŽALKA

Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa podarilo uspieť v rámci výzvy Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry z dielne Fondu na podporu športu (FNPŠ), vďaka ktorej jej bola pridelená dotácia takmer milión eur na sanáciu stavebných porúch a obnovu plavárne Základnej školy Pankúchova 4.

Samospráva sa bude spolupodieľať i na financovaní tohto projektu – na obnovu plavárne pôjde z jej rozpočtu ďalší milión eur.

VIAC INFORMÁCIÍ

PROJEKT SPOLUFINANCOVANIA

SPRÁVA O STAVE PLAVÁRNÍ V OBJEKTOCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

 

JÚN 2024: Práce na obnove plavárne sa podarilo ukončiť skôr, ako predpokladali odhady stavebníka (august 2024), čo urýchlilo aj kolaudačné konanie. Vo štvrtok 27. júna nadobudlo kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť a rekonštrukcia plavárne Pankúchova mohla byť oficiálne ukončená.

MÁJ 2024: V úvode mája bolo v rámci kolaudačného konania realizované miestne zisťovanie za účasti dotknutých orgánov (Stavebný úrad Karlova Ves, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, KR HaZZ v Bratislave). Zhotoviteľ odstraňuje posledné technické nedostatky a mestská časť aktuálne pripravuje posledné písomnosti, dokumenty a revízie pre úspešnú kolaudáciu.

 

 

APRÍL 2024: Výstavba nového bazéna je ukončená. V súčasnosti prebieha jeho testovacie napúšťanie a sledovanie funkčnosti. Čo všetko sa podarilo v rámci rekonštrukcie doteraz urobiť, nájdete TU.

 

MAREC 2024: V súčasnosti sa realizujú dokončovacie práce v rozsahu – ukončovacie práce vnútorných dlažieb a obkladov, vnútorné maľby, kompletáž zdravotechniky a elektroinštalácie (vypínače, svietidlá) a vypratávanie stavebnej sute a odpadu. Prebieha tiež zmenšenie plochy zariadenia staveniska, čím sa poskytla väčšia plocha školského dvora pre žiakov.

JANUÁR 2024: V utorok 9. januára sa uskutočnil takzvaný kontrolný deň pre poslancov a poslankyne petržalského Miestneho zastupiteľstva. Jeho závery ukázali, že práce napredujú rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Hotový je napríklad vstup do bazéna v podobe anglických schodov, a ak práce pôjdu podľa plánu aj naďalej, brány obľúbeného športoviska by sa mali otvoriť spolu so začiatkom nasledujúceho školského roka.

 

OKTÓBER 2023: Stavebné práce na obnove bazéna v areáli ZŠ Pankúchova sú v plnom prúde. Odhady stavebníka nateraz hovoria o dokončení prác v auguste 2024.

O ďalšom postupe prác vás ako vždy budeme vopred a včas informovať.

VIAC INFORMÁCIÍ
Bc. Miloš Holán
zástupca prednostu
+421 947 487 185
milos.holan@petrzalka.sk

web od 2day