Zasadnutia komisií k novembrovému zastupiteľstvu (13.11.2012)

Mestská časť v zmysle zákona 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nemôže zverejňovať program, materiály a zápisnice zo zasadnutí sociálnej a bytovej komisie za oblasť bytovú.

web od 2day