Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. | #petrzalkasportuje

Spoločnosť Športové zariadenia Petržalky vznikla v súvislosti so zámerom petržalskej samosprávy realizovať výstavbu komunálnej plavárne ako aj za účelom správy a efektívneho využívania športovísk a športových plôch v mestskej časti. Mestská časť je v tejto spoločnosti jediným spoločníkom so 100 % účasťou. Jediným zakladateľom a 100% vlastníkom spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., je Mestská časť Bratislava-Petržalka.

KONATEĽ SPOLOČNOSTI:
—————————————
Ing. Matúš Súlovec
matus.sulovec@petrzalka.sk
0947 487 008

RIADITEĽ SPOLOČNOSTI:
—————————————
Oskar Gaál
oskar.gaal@petrzalka.sk
0903 281 352

DOZORNÁ RADA:
—————————–
Ing. Gabriela Fulová
gabriela.fulova@gmail.com
+421 904 945 691

Rastislav Štrbka

Ing. Ján Karman
jan.karman@ozonius.sk
+421 905 372 234

Ing. Peter Lošonský
peter.losonsky05@gmail.com

Pavol Záhradný
arenasgym@chello.sk

web od 2day