Zasadnutie zo dňa 5. mája 2015

 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 5. mája 2015 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day