Mestská polícia

Piaty bratislavský okres, do ktorého patria mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo, leží na rozlohe 94,2 km2. Z bratislavských okresov je rozlohou druhý najväčší. V jednotlivých mestských častiach piateho bratislavského okresu malo v roku 2012 trvalý pobyt viac ako 123-tisíc obyvateľov. Zároveň tento okres hraničí s Maďarskom a Rakúskom.

O verejný poriadok v tejto časti Bratislavy sa starajú policajti slúžiaci na Okrskovej stanici MsP Bratislava Petržalka, Haanova č. 10, 851 04 Bratislava.

Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska na telefónnom čísle +421 2 625 253 31, prípadne prostredníctvom čísla skráteného volania 159. Obrátiť sa na okrskárov môžete aj prostredníctvom mailu okrskar.petrzalka@mp.bratislava.sk.

Okrem priameho výkonu služby je verejný poriadok v tejto bratislavskej časti monitorovaný aj kamerovým systémom.

Štatistiky Mestskej polície

 

logo_news
Bc. Alexander Turan

Poverený zástupca veliteľa

 

Ľubomír Chomo
Ľubomír Chomo

Mobil: 0914 369 413

Okrsok: Dvory

Peter Udič

Mobil: +421 914 369 414

Okrsok: Lúky

Ladislav Kucman
Ladislav Kucman

Mobil: +421 914 369 420

Okrsok: Dvory

Anton Michalička
Anton Michalička

Mobil: +421 914 369 416

Okrsok: Háje

Marián Kapec

Mobil: + 421 914 369 403

Okrsok: Kopčany

Vladimír Arbet
Vladimír Arbet

Mobil: + 421 914 369 408

Okrsok: Zrkadlový háj

web od 2day