Mestská polícia

Piaty bratislavský okres, do ktorého patria mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo leží na rozlohe 94,2 km2.

Z bratislavských okresov čo do rozlohy patrí medzi druhý najväčší. V jednotlivých mestských častiach piateho bratislavského okresu malo v roku 2012 trvalý pobyt 123 993 obyvateľov. Je to zároveň okres, ktorý hraničí s Maďarskom a Rakúskom.

O verejný poriadok v mestských častiach Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo sa starajú policajti slúžiaci na Okresnom veliteľstve Bratislava V.

Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom čísla skráteného volania 159.

Okrem priameho výkonu služby je verejný poriadok v tejto bratislavskej časti monitorovaný aj pomocou kamerového systému.

Štatistiky Mestskej polície

Ďalšie informácie:

WEB MESTSKEJ POLÍCIE | MAILADRESA

Okresné veliteľstvo Bratislava V – Kontakty:

 

Mgr. Michal Buraľ – veliteľ

Bc. Alexander Turan – zástupca veliteľa

Milan Stroschneider – okrskár MsP – Čunovo

Róbert Godžák – okrskár MsP – Rusovce

Mgr. Vladimír Arbet – okrskár MsP Petržalka – Zrkadlový háj

Ing. Ľubomír Chomo – okrskár MsP Petržalka – Dvory

Ladislav Kucman – okrskár MsP Petržalka – Dvory

Ing. Peter Udič – okrskár MsP Petržalka – Lúky

Mgr. Anton Michalička – okrskár MsP Petržalka – Háje

Marián Kapec – okrskár MsP Petržalka – Kopčany

web od 2day