Kultúra a šport

Oblasť kultúry Oblasť športu

V prípade záujmu o spoluprácu nás zastihnete na našom všeobecnom e-maile kultura@petrzalka.sk. Vopred ĎAKUJEME a tešíme sa.

Oznamovanie verejných kultúrnych podujatí, ohlásenie kultúrneho podujatia, sťažnosti vybavuje kancelária zástupkyne starostu:

Vyplnené a podpísané príslušné tlačivo je možné poslať aj mailom na adresu podatelna@petrzalka.sk , najmenej 7 dní pred plánovaným termínom.

Mgr. Michaela Kochanská – kancelária zástupcov starostu
Telefón: +421 947 487 005
michaela.kochanska@petrzalka.sk
Kancelária č. 518, 5. poschodie

web od 2day