Kultúra a šport

Oblasť kultúry Oblasť športu

Mgr. art. Monika Tereková
partneri a kultúrne podujatia
Telefón: +421 947 487 212
monika.terekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 118, 1. poschodie
Mgr. Michaela Kochanská
Telefón: +421-2-68 288 864
michaela.kochanska@petrzalka.sk
Kancelária č. 514, 5. poschodie

web od 2day