Kultúra a šport

Oblasť kultúry Oblasť športu

Mgr. Ľudmila Pastorová
Vedúca referátu kultúry a športu
Telefón: +421-2-68 288 921
Mobil: +421 947 487 211
E-mail: ludmila.pastorova@petrzalka.sk
Kancelária č. 812, 8. poschodie

PaedDr. Robert Schnürmacher
Oblasť športu
Telefón: +421-2-68 288 831
Mobil: +421 947 487 213
E-mail: robert.schnurmacher@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

Daniela Emeljanovová
Oblasť kultúry
Telefón: + 421-2-68 288 831
Mobil: +421 947 487 212
E-mail: daniela.emeljanovova@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

web od 2day