Kultúra

Oddelenie kultúry zabezpečuje úlohy samosprávy a prenesený výkon štátnej správy v oblasti kultúry, zabezpečuje a monitoruje potreby rozvoja miestnej kultúry. Vypracúva prognózy a programy rozvoja v danej oblasti.

Mgr. Ľudmila Pastorová
Vedúca referátu kultúry a športu
Tel.: +421-2-68 288 921
ludmila.pastorova@petrzalka.sk
Kancelária č. 812, 8. poschodie

 

Daniela Emeljanovová
Odborný zamestnanec – oblasť kultúry
Tel.: + 421-2-68 288 831
Mobil: +421 947 487 112
E-mail: daniela.emeljanovova@petrzalka.sk
Kancelária č. 811, 8. poschodie

  • Kultúra
  • organizácia, registrácia a kontrola kultúrnych podujatí,
  • metodika a koordinácia činnosti kultúrnych zariadení, Miestnej knižnice
  • agenda pamätihodností, spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti národných kultúrnych pamiatok.

web od 2day