Stavebný poriadok

Stavebný poriadok zabezpečuje Oddelenie územného konania a stavebného poriadku. Viac o pôsobnosti, Legislatíva
 

Administratívne pracovníčky:

Margita Gildeinová
Tel.: + 421-2-68 288 888
E-mail: margita.gildeinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 705, 7. poschodie

Helena Pavlíková
Tel.: + 421-2-68 288 888
E-mail: helena.pavlikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 705, 7. poschodie

Odborní pracovníci:

Ing. Jakub Valach
Tel.: +421-2-68 288 911
E-mail: jakub.valach@petrzalka.sk
Kancelária č. 718, 7. poschodie

Ing. arch. Pavel Vodička
Tel.: + 421-2-68 288 887
E-mail: pavel.vodicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 703, 7. poschodie

Veronika Valvodová
Tel.: + 421-2-68 288 889
E-mail: veronika.valvodova@petrzalka.sk
Kancelária č. 706, 7. poschodie

Danka Kubicová
Tel.: + 421-2-68 288 891
E-mail: danka.kubicova@petrzalka.sk
Kancelária č. 708, 7. poschodie

Ing. Alena Kovalčíková
Tel.: + 421-2-68 288 890
E-mail: alena.kovalcikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 707, 7. poschodie

Ing. Tatiana Laurincová
Tel.: + 421-2-68 288 893
E-mail: tatiana.laurincova@petrzalka.sk
Kancelária č. 710, 7. poschodie

Mgr. Veronika Krútilová
Pracovníčka pre štátny fond rozvoja bývania
Tel.: + 421-2-68 288 892
E-mail: veronika.krutilova@petrzalka.sk
Kancelária č. 709, 7. poschodie

Ing. arch. Lýdia Branišová
Tel.: + 421-2-68 288 894
E-mail: lydia.branisova@petrzalka.sk
Kancelária č. 721, 7. poschodie

 
Ing. Katarína Macáková
Tel.: + 421-2-68 288 926
E-mail: katarina.macakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 711, 7. poschodie

web od 2day