Stavebný poriadok

Stavebný poriadok zabezpečuje Oddelenie územného konania a stavebného poriadku. Viac o pôsobnosti, Legislatíva

Ing. Monika Vidličková
poverená vedením oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 886
Mobil: +421 947 487 091
E-mail: monika.vidlickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 701, 7. poschodie

Administratívne pracovníčky – informácie o podaných žiadostiach

Margita Gildeinová
Tel.: + 421-2-68 288 888
E-mail: margita.gildeinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 705, 7. poschodie

Helena Pavlíková
Tel.: + 421-2-68 288 888
E-mail: helena.pavlikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 705, 7. poschodie

Odborní pracovníci

Ing. Jakub Valach, MBA
Tel.: +421-2-68 288 911
E-mail: jakub.valach@petrzalka.sk
Kancelária č. 718, 7. poschodie

Ing. arch. Pavel Vodička
Tel.: + 421-2-68 288 889
E-mail: pavel.vodicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 706, 7. poschodie

Jarmila Štuková
Tel.: + 421-2-68 288 890
E-mail: jarmila.stukova@petrzalka.sk
Kancelária č. 707, 7. poschodie
informácie o reklamných stavbách

Ing. Tatiana Laurincová
Tel.: + 421-2-68 288 893
Mobil: +421 947 487 092
E-mail: tatiana.laurincova@petrzalka.sk
Kancelária č. 710, 7. poschodie

Ing. Ľubica Hadeková
Tel.: + 421-2-68 288 894
E-mail: lubica.hadekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 721, 7. poschodie

Oľga Dolinská
Tel.: + 421-2-68 288 840
E-mail: olga.dolinska@petrzalka.sk
Kancelária č. 719, 7. poschodie
informácie k ohláseniu stavieb

Ing. Vladimíra Múdra
Tel.: + 421-2-68 288 926
E-mail: vladimira.mudra@petrzalka.sk
Kancelária č. 703, 7. poschodie

Ing. Alexandra Mičkalíková
Tel.: + 421-2-68 288 887
E-mail: alexandra.mickalikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 703, 7. poschodie

 

ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD pre cesty III. a IV. triedy:

Pôsobnosť Špeciálneho stavebného úradu

Ing. Janka Mešťaníková
Tel.: +421-2-68 288 844
janka.mestanikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 721, 7.poschodie

Ing. Jarmila Gogová
Telefón: +421-2-68 288 843
jarmila.gogova@petrzalka.sk
Kancelária č. 720, 7. poschodie

web od 2day