Stavebný poriadok

Stavebný poriadok zabezpečuje Oddelenie územného konania a stavebného poriadku. Viac o pôsobnosti, Legislatíva

Ing. Monika Vidličková
poverená vedením oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 886
E-mail: monika.vidlickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 701, 7. poschodie

Administratívne pracovníčky

Margita Gildeinová
Tel.: + 421-2-68 288 888
E-mail: margita.gildeinova@petrzalka.sk
Kancelária č. 705, 7. poschodie

Helena Pavlíková
Tel.: + 421-2-68 288 888
E-mail: helena.pavlikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 705, 7. poschodie

Odborní pracovníci

Ing. Jakub Valach, MBA
Tel.: +421-2-68 288 911
E-mail: jakub.valach@petrzalka.sk
Kancelária č. 718, 7. poschodie

Ing. arch. Pavel Vodička
Tel.: + 421-2-68 288 889
E-mail: pavel.vodicka@petrzalka.sk
Kancelária č. 706, 7. poschodie

Jarmila Štuková
Tel.: + 421-2-68 288 890
E-mail: jarmila.stukova@petrzalka.sk
Kancelária č. 707, 7. poschodie

Ing. Tatiana Laurincová
Tel.: + 421-2-68 288 893
E-mail: tatiana.laurincova@petrzalka.sk
Kancelária č. 710, 7. poschodie

Denisa Sola
Pracovníčka pre štátny fond rozvoja bývania
Tel.: + 421-2-68 288 892
E-mail: denisa.sola@petrzalka.sk
Kancelária č. 709, 7. poschodie

Ing. arch. Ján Šilinger
Tel.: + 421-2-68 288 891
E-mail: jan.silinger@petrzalka.sk
Kancelária č. 720, 7. poschodie

Ing. Ľubica Hadeková
Tel.: + 421-2-68 288 894
E-mail: lubica.hadekova@petrzalka.sk
Kancelária č. 721, 7. poschodie

Ing. Gabriela Vašková
Tel.: + 421-2-68 288 925
E-mail: gabriela.vaskova@petrzalka.sk
Kancelária č. 708, 7. poschodie

Oľga Dolinská
Tel.: + 421-2-68 288 840
E-mail: olga.dolinska@petrzalka.sk
Kancelária č. 719, 7. poschodie

Ing. Vladimíra Múdra
Tel.: + 421-2-68 288 926
E-mail: vladimira.mudra@petrzalka.sk
Kancelária č. 711, 7. poschodie

 

ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD:

Pôsobnosť Špeciálneho stavebného úradu

Ing. Mária Jenčáková
poverená vedením referátu
Tel.: +421-2-68 288 844
Mobil: +421 947 487 055
maria.jencakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4.poschodie

Mgr. Tomáš Tuma
Tel.: +421-2-68 288 843
tomas.tuma@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4.poschodie

Ing. Svetlana Jašíčková
Tel.: +421-2-68 288 843
svetlana.jasickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4.poschodie

web od 2day