Mestská polícia Bratislava V | MAGISTRÁT

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto SR Bratislava v roku 1991 svoj poriadkový útvar – Mestskú políciu hl. mesta SR Bratislavy. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Mestskú políciu tvoria okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie a Operačné stredisko. K funkčným útvarom patrí Oddelenie ľudských zdrojov a vzdelávania, Oddelenie právne, sťažností a správneho konania, Oddelenie informatiky a analýz, Oddelenie finančné, Oddelenie prevádzkovo-technické a Oddelenie PCO. Samostatnými oddeleniami sú Oddelenie kontroly a Oddelenie komunikácie.

 

 

Piaty bratislavský okres, do ktorého patria mestské časti Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo leží na rozlohe 94,2 km2. Z bratislavských okresov čo do rozlohy patrí medzi druhý najväčší. V jednotlivých mestských častiach piateho bratislavského okresu malo v roku 2012 trvalý pobyt 123 993 obyvateľov. Je to zároveň okres, ktorý hraničí s Maďarskom a Rakúskom.

O verejný poriadok v mestských častiach Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo sa starajú policajti slúžiaci na Okresnom veliteľstve Bratislava V. Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom čísla skráteného volania 159. Okrem priameho výkonu služby je verejný poriadok v tejto bratislavskej časti monitorovaný aj pomocou kamerového systému.

ŠTATISTIKY MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2024

24. týždeň | 23. týždeň | 22. týždeň | 21. týždeň | 20. týždeň | 19. týždeň | 18. týždeň | 17. týždeň | 16. týždeň | 15. týždeň | 14. týždeň | 13. týždeň | 12. týždeň | 11. týždeň | 10. týždeň | 9. týždeň | 8. týždeň | 7. týždeň | 6. týždeň | 5. týždeň | 4. týždeň | 3. týždeň | 2. týždeň | 1. týždeň

ŠTATISTIKY MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2023

52. týždeň | 51. týždeň | 50. týždeň | 49. týždeň | 48. týždeň | 47. týždeň | 46. týždeň | 45. týždeň | 44. týždeň | 43. týždeň | 42. týždeň | 41. týždeň | 40. týždeň | 39. týždeň | 38. týždeň | 37. týždeň | 36. týždeň | 35. týždeň | 34. týždeň | 33. týždeň | 32. týždeň | 31. týždeň | 30. týždeň | 29. týždeň | 28. týždeň | 27. týždeň | 26. týždeň | 25. týždeň | 24. týždeň | 23. týždeň | 22. týždeň | 21. týždeň | 20. týždeň | 19. týždeň | 18. týždeň | 17. týždeň | 16. týždeň | 15. týždeň |14. týždeň |13. týždeň | 12. týždeň11. týždeň | 10. týždeň | 9. týždeň | 8. týždeň | 7. týždeň | 6. týždeň | 5. týždeň | 4. týždeň | 3. týždeň | 2. týždeň | 1. týždeň

KONTAKTY
WEB MESTSKEJ POLÍCIE | MAILADRESA

 

web od 2day