Zasadnutia komisií k decembrovému zastupiteľstvu (18.12.2012)

Petržalská samospráva v zmysle poslancami schváleného dokumentu Transparentná Petržalka pravidelne zvrerejňuje pozvánky, program, materiály i zápisnice z rokovaní jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva. Mestská časť v zmysle zákona 428/2000 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nemôže zverejňovať program, materiály a zápisnice zo zasadnutí sociálnej a bytovej komisie za oblasť bytovú.

web od 2day