Zasadnutie zo dňa 27. marca 2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 27. marca 2018 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolservices na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day