Zasadnutie zo dňa 23. októbra 2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 23. otóbra 2018 o 9.00 h
v obradnej sieni CC Centra, Jiráskova 5, Bratislava

 

web od 2day