Zasadnutie zo dňa 15. decembra 2020 – prostredníctvom videokonferencie

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
15. decembra 2020 (utorok) o 9.00 h
prostredníctvom videokonferencie v súlade s §30f ods. 2 zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zastupiteľstvo bude v deň konania k dispozícii online na stránke www.zastupiteľstvo.sk.

Občania, ktorí majú záujem vystúpiť ku konkrétnemu bodu programu, prípadne vystúpiť v bode Rôzne, prosím, nahláste sa vopred na info@petrzalka.sk – Uveďte: Meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, bod č., téma.

web od 2day