Obnova detského ihriska Pečnianska – Petržalka

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO
Číslo obstarávania
Predmet „Obnova detského ihriska Pečnianska – Petržalka“
Celková suma max. do 109.200 EUR vrátane DPH/91 000 EUR bez DPH
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Poznámka Hlavný predmet 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská, 37535200-9 Zariadenie ihrísk
Predloženia ponuky najneskôr do 29.09.2020 do 11:00 hod.
Otvárania ponúk – ostatné
Otvárania ponúk – kritéria

web od 2day