Zasadnutie zo dňa 1. decembra 2015

 

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 1. decembra 2015 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day