Zasadnutie zo dňa 13. decembra 2016

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 13. decembra 2016 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolservisu na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day