Zasadnutie zo dňa 5. februára 2019

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
v utorok 5. februára 2019 o 9.00 h
v kongresovej sále Technopolu na Kutlíkovej ulici č. 17.

 

web od 2day