Zasadnutie zo dňa 13.11.2012

Prvá časť: Druhá časť: Tretia časť:

web od 2day