Zasadnutie zo dňa 5. mája 2020

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční
5. mája 2020 o 10.00 h
v kongresovej sále TECHNOPOLU Kutlíkova č. 17, Bratislava.

web od 2day