Petržalský parkovací systém

Nahlásiť podnet

Pošlite nám svoje podnety, názory a pripomienky.

Nahlásiť podnet

Nové triedy pre škôlkarov na ZŠ Turnianska

Mestská časť Bratislava-Petržalka odštartovala rekonštrukciu Základnej školy Turnianska 10 za účelom vytvorenia novej materskej školy v jej nevyužívaných priestoroch

Environmentálne šetrné odstránenie inváznych drevín (výskum v Petržalke)

Invázne rastliny sú zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – jar 2021

Petržalka už tradične 2x do roka pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery

MČ Bratislava-Petržalka má pre menších aj väčších prázdninárov súťaž

Všetkých prázdninujúcich Petržalčanov a Petržalčanky srdečne pozdravujeme

Po nepríjemných skúsenostiach sa do Petržalky vrátia kontajnery na drobný elektroodpad

Iba prednedávnom spoločnosť ASEKOL SK avizovala postupné sťahovanie červeno-bielych kontajnerov z územia Petržalky. Dôvodom bolo opakované poškodzovanie nádob.

Elektronická úradná tabuľa

Územné a
stavebné konania, Investičné zámery

Všetky konania Žiadosti + EIA Investičné zámery Informácie pre verejnosť

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

web od 2day